TASTA ARMATURA SP. Z O.O. 37-450 Stalowa Wola ul. Władysława Grabskiego 38 NIP 865-00-13-543 tel. +48 15 813 43 77 email: rury@tasta.com.pl

Kontakt

TASTA Armatura Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 38
NIP 865-00-13-543
Nr KRS 0000056442
Sąd Rejonowy Rzeszów,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1 080 000 PLN

Adresy e-mail

Zamówienia:
rury@tasta.com.pl,
gaz@tasta.com.pl
Zapytania:
market@tasta.com.pl
Atesty:
atesty@tasta.com.pl
Reklamacje:
logistyka@tasta.com.pl

Dział handlu rurami

tel. (015) 813 43 77
tel. (015) 813 43 76
fax (015) 843 22 66
e-mail: rury@tasta.com.pl

Nasze oddziały w Polsce

Oddział Białystok
ul. Choroszczańska 29
15-732 Białystok
 tel. 85 652 57 91
 tel. kom. 510 998 660
e-mail: bialystok@tasta.com.pl
Oddział Bydgoszcz
ul. Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz
 tel. 52 345 25 04
 tel. kom. 510 998 661
e-mail: bydgoszcz@tasta.com.pl
Oddział Gdynia
ul. Starochwaszczyńska 44
81-061 Gdynia
tel. kom. 509 357 995
tel. kom. 510 998 663
e-mail: gdynia@tasta.com.pl
Oddział Gliwice
ul. Błogosławionego Czesława 13 c
44-100 Gliwice
 tel. 32 331 67 00 wew. 226
 fax 32 333 01 10 wew. 226 
 e-mail: gliwice@tasta.com.pl
Oddział Łódź
ul. Duńska 1
91-204 Łódź
 tel. 42 650 67 44
 tel. kom. 510 998 675
e-mail: lodz@tasta.com.pl
Oddział Poznań
ul. Druskiennicka 8/10
60-476 Poznań
 tel. kom. 510 998 666
e-mail: poznan@tasta.com.pl
Oddział Sosnowiec
ul. Ptasia 3
41-200 Sosnowiec
 tel. 32 291 83 32
 tel. kom. 698 975 121 , 509 012 515
 e-mail: sosnowiec@tasta.com.pl
Oddział Szczecin

ul. Szczawiowa 53 D
70-010 Szczecin
 tel. 91 482 58 33
 tel. kom. 510 998 669

 tel. kom. 510 998 670
e-mail: szczecin@tasta.com.pl

Oddział Warszawa

ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
 tel. 22 886 99 38
 tel. kom. 510 998 671

 tel. kom. 510 998 672
e-mail: warszawa@tasta.com.pl

Oddział Wrocław

  ul. Grobla Kozanowska 2/1
50-514 Wrocław
 tel. kom. 510 998 674

 tel. kom. 509 357 464
e-mail: wroclaw@tasta.com.pl