TASTA ARMATURA SP. Z O.O. 37-450 Stalowa Wola ul. Władysława Grabskiego 38 NIP 865-00-13-543 tel. 510 998 632 email: rury@tasta.com.pl

Kontrola jakości

W momencie przyjęcia wyrobów na magazyn, następuje regularna kontrola dostaw na zgodność z właściwymi normami. Wyrywkowo przeprowadzamy także badania metalograficzne oraz wytrzymałościowe w akredytowanych laboratoriach. Ma to na celu zapewnienie jak najwyższej jakości dostarczanych materiałów.

Wyrób niespełniający wymagań jakościowych jest odpowiednio znakowany i izolowany w miejscu do tego przeznaczonym. Towar przygotowany
do wysyłki jest sprawdzany na zgodność z zamówieniem. Organizacja systemu kontroli jakości zapewnia, że do Klienta trafia wyrób który pomyślnie przeszedł cały proces weryfikacji.

Szczególna uwagę przywiązujemy do utrzymania w należytym stanie narzędzi pomiarowych. W tym celu podejmujemy szereg działań związanych
z wzorcowaniem, przechowywaniem, oraz właściwym ich użytkowaniem. Podstawowe przyrządy pomiarowe którymi się posługujemy to:
przymiary zwijane, suwmiarki, kątomierze, różnego rodzaju sprawdziany, oraz przyrządy pomocnicze.